Soạn văn lớp 9 tập 1 - Trang 2

Cảm nhận về nhân vật bé Thu trong truyện ngắn Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng – Văn mẫu lớp 9

Đánh giá bài viết Cảm nhận về nhân vật bé Thu trong truyện ngắn Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng – Bài làm 1 của một bạn học sinh giỏi văn tỉnh Quảng ...

Cảm nghĩ của em sau khi học bài thơ Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận – Văn mẫu lớp 9

Đánh giá bài viết Cảm nghĩ của em sau khi học bài thơ Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận – Bài làm 1 của một bạn học sinh giỏi Văn tỉnh Nghệ An Huy Cận là ...

Phân tích truyện ngắn Làng của Kim Lân – Văn mẫu lớp 9

Đánh giá bài viết Phân tích truyện ngắn Làng của Kim Lân – Bài làm 1 của một bạn học sinh chuyên Văn tỉnh Hà Nam Kim Lân là nhà văn hiện đại có một vốn ...

Phân tích bài thơ Ánh trăng của Nguyễn Duy – Văn mẫu lớp 9

Đánh giá bài viết Phân tích bài thơ Ánh trăng của Nguyễn Duy – Bài làm 1 của một bạn học sinh chuyên Văn tỉnh Thái Bình Cát trắng và Ánh trăng là hai tập ...

Phân tích đoạn trích Những đứa trẻ trích trong tác phẩm Thời thơ ấu của văn hào Go-rơ-ki – Văn mẫu lớp 9

Đánh giá bài viết Phân tích đoạn trích Những đứa trẻ trích trong tác phẩm Thời thơ ấu của văn hào Go-rơ-ki – Bài làm 1 của một bạn học sinh giỏi Văn tỉnh ...

Cảm nhận bài thơ Ánh trăng của Nguyễn Duy – Văn mẫu lớp 9

Đánh giá bài viết Cảm nhận bài thơ Ánh trăng của Nguyễn Duy – Bài làm 1 của một bạn học sinh chuyên Văn tỉnh Thái Bình Trăng vốn là đề tài quen thuộc ...

Phân tích truyện ngắn Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng – Văn mẫu lớp 9

Đánh giá bài viết Phân tích truyện ngắn Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng – Bài làm 1 của một học sinh giỏi Văn tỉnh Thái Bình Nguyễn Quang Sáng viết ...

Phân tích diễn biến tâm trạng nhân vật ông Hai trong truyện ngắn Làng của Kim Lân – Văn mẫu lớp 9

Đánh giá bài viết Phân tích diễn biến tâm trạng nhân vật ông Hai trong truyện ngắn Làng của Kim Lân – Bài làm 1 của một bạn học sinh giỏi môn Văn tỉnh ...

Phân tích bài thơ Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận – Văn mẫu lớp 9

Đánh giá bài viết Phân tích bài thơ Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận – Bài làm 1 của một bạn học sinh chuyên Văn tỉnh Hòa Bình Viết về để tài lao động, bài ...

Phân tích nhân vật Lục Vân Tiên trong đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga trong tác phẩm Truyện Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu – Văn mẫu lớp 9

Đánh giá bài viết Phân tích nhân vật Lục Vân Tiên trong đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga trong tác phẩm Truyện Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu ...

Phân tích truyện ngắn Cố hương của văn hào Lỗ Tấn – Văn mẫu lớp 9

Đánh giá bài viết Phân tích truyện ngắn Cố hương của văn hào Lỗ Tấn – Bài làm 1 của một bạn học sinh chuyên Văn tỉnh Nam Định Lỗ Tấn (1881 – 1936) ...

Phân tích bài thơ Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ của Nguyễn Khoa Điềm – Văn mẫu lớp 9

Đánh giá bài viết Phân tích bài thơ Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ của Nguyễn Khoa Điềm – Bài làm 1 của một bạn học sinh giỏi Văn tỉnh Thanh Hóa ...

Phân tích đoạn thơ Kiều ở lầu Ngưng Bích trong Truyện Kiều của Nguyễn Du – Văn mẫu lớp 9

Đánh giá bài viết Phân tích đoạn thơ Kiều ở lầu Ngưng Bích trong Truyện Kiều của Nguyễn Du – Bài làm 1 của một bạn học sinh chuyên Văn tỉnh Bắc Ninh Đoạn ...

Phân tích bài thơ Bếp lửa của Bằng Việt – Văn mẫu lớp 9

Đánh giá bài viết Phân tích bài thơ Bếp lửa của Bằng Việt – Bài làm 1 của một bạn học sinh giỏi Văn tỉnh Phú Thọ Một bếp lửa chập chờn sương sớm, Một bếp ...

Cảm nhận của em về hình ảnh người lính trong hai bài Đồng chí và Bài thơ về tiểu đội xe không kính – Văn mẫu lớp 9

Đánh giá bài viết Cảm nhận của em về hình ảnh người lính trong hai bài Đồng chí và Bài thơ về tiểu đội xe không kính – Bài làm 1 của một bạn học sinh ...

Cảm nhận về tình bà cháu trong bài thơ Bếp lửa của Bằng Việt – Văn mẫu lớp 9

Đánh giá bài viết Cảm nhận về tình bà cháu trong bài thơ Bếp lửa của Bằng Việt – Bài làm 1 của một bạn học sinh giỏi Văn tỉnh Thái Bình Nhớ về tuổi thơ ...

Cảm nhận về bài thơ Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ của Nguyễn Khoa Điềm – Văn mẫu lớp 9

Đánh giá bài viết Cảm nhận về bài thơ Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ của Nguyễn Khoa Điềm – Bài làm 1 của một bạn học sinh giỏi Văn tỉnh Bến Tre ...

Phân tích tám câu thơ cuối trong đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích trong tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du – Văn mẫu lớp 9

Đánh giá bài viết Phân tích tám câu thơ cuối trong đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích trong tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du – Bài làm 1 của một bạn học ...

Phân tích đoạn thơ Chị em Thúy Kiều trích trong Truyện Kiều của Nguyễn Du – Văn mẫu lớp 9

Đánh giá bài viết Phân tích đoạn thơ Chị em Thúy Kiều trích trong Truyện Kiều của Nguyễn Du – Bài làm 1 của một bạn học sinh giỏi Văn tỉnh Nghệ An Thơ cổ ...

Phân tích nhân vật Kiều Nguyệt Nga trong Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga trích Truyện Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu – Văn mẫu lớp 9

Đánh giá bài viết Phân tích nhân vật Kiều Nguyệt Nga trong Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga trích Truyện Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu – Bài làm 1 ...

Cảm nhận về bài thơ Đồng chí của Chính Hữu – Văn mẫu lớp 9

Đánh giá bài viết Cảm nhận về bài thơ Đồng chí của Chính Hữu – Bài làm 1 của một bạn học sinh giỏi Văn tỉnh Hà Nam "Đồng chí" là bài thơ hay ...

Phân tích đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga trong Truyện Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu – Văn mẫu lớp 9

Đánh giá bài viết Phân tích đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga trong Truyện Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu – Bài làm 1 của một bạn học sinh ...

Phân tích tâm trạng nhân vật Thúy Kiều trong đoạn thơ Kiều ở lầu Ngưng Bích trích Truyện Kiều của Nguyễn Du – Văn mẫu lớp 9

Đánh giá bài viết Phân tích tâm trạng nhân vật Thúy Kiều trong đoạn thơ Kiều ở lầu Ngưng Bích trích Truyện Kiều của Nguyễn Du – Bài làm 1 của một bạn học ...

Phân tích đoạn thơ Mã Giám Sinh mua Kiều trích trong Truyện Kiều của Nguyễn Du – Văn mẫu lớp 9

Đánh giá bài viết Phân tích đoạn thơ Mã Giám Sinh mua Kiều trích trong Truyện Kiều của Nguyễn Du – Bài làm 1 của một học sinh giỏi Văn tỉnh Quảng Ninh ...

Phân tích nhân vật Vũ Nương trong tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ – Văn mẫu lớp 9

Đánh giá bài viết Phân tích nhân vật Vũ Nương trong tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ – Bài làm 1 của một bạn học sinh chuyên Văn tỉnh ...

< 1 2 3 4 5 .. > >>
Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ