Lịch sử lớp 9 - Trang 70

Sự khủng hoảng và tan rã của liên bang Xô viết

Năm 1973, cuộc khủng hoảng dầu mỏ đã mở đầu cho cuộc khủng hoảng về nhiều mặt. Quá trình khủng hoảng và sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu ...

Cả nước dân chủ nhân dân Đông Âu đã ra đời trong hoàn cảnh nào ?

Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các nước Đông Âu đều lệ thuộc vào các nước tư bản Tây Âu. Để hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân, các nước ...

Hãy nêu những thành tựu mà các nước Đông Âu đã đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Tới đầu những năm 70 của thế kỉ XX, các nước Đông Âu đã trở thành những nước công - nông nghiệp. Hãy nêu những cơ sở hình thành xã hội chủ nghĩa ...

Qua sách báo đã đọc, em hãy kể một số chuyến bay của các nhà du hành vũ trụ Liên Xô trong những năm 60 của thế kỉ XX.

Nhà du hành vũ trụ Liên Xô Yuri Alekseievich Gagarin trở thành con người đầu tiên vào vũ trụ. Cả nước dân chủ nhân dân Đông Âu đã ra đời trong hoàn cảnh nào ? ...

Hãy nêu những thành tựu chủ yếu của Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX.

Tới năm 1950, sản xuất công nghiệp tăng 73%. Qua sách báo đã đọc, em hãy kể một số chuyến bay của các nhà du hành vũ trụ Liên Xô... ...

Đông Âu

Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu. Cuộc khủng hoảng và tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu ...

Liên Xô

Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh (1945-1950). Đông Âu Cuộc khủng hoảng và tan rã của chế độ xã ...

<< < .. 67 68 69 70
Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ