Lịch sử lớp 9 - Trang 5

Miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện nhiệm vụ khôi phục kinh tế và hàn gắn vết thương chiến tranh (1954 – 1957)

Đánh giá bài viết Đến cuối năm 1957, sản lượng nông nghiệp tăng vượt mức trước Chiến tranh thế giới thứ hai, nạn đói có tính chất kinh niên được giải quyết về ...

Trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam (1961 – 1965), ), Mĩ đã thực hiện âm mưu và thủ đoạn gì?

Đánh giá bài viết – Âm mưu : chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" – một chiến lược chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới của Mĩ, được tiến ...

Quân dân miền Bắc đã giành được những thắng lợi gì trong trận chiến đấu chống cuộc tập kích không quân bằng máy bay B52 cuối năm 1972 của Mĩ?

Quân dân miền Bắc đã giành được những thắng lợi gì trong trận chiến đấu chống cuộc tập kích không quân bằng máy bay B52 cuối năm 1972 của Mĩ? 1 (20%) 1 vote ...

Quân dân ta ở hai miền Nam – Bắc đã giành được những thắng lợi nào có ý nghĩa chiến lược về quân sự, chính trị, ngoại giao trong kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 – 1975)?

Đánh giá bài viết – Giai đoạn 1954 – 1960: Phong trào Đồng Khởi vỡ từng mảng hệ thống kìm kẹp quân địch, lung lay chính quyền Ngô Đình Diệm, phá sản ...

Phong trào “Đồng khởi” (1959 – 1960) nổ ra trong hoàn cảnh lịch sử nào? Diễn biến, kết quả và ý nghĩa của nó?

Phong trào “Đồng khởi” (1959 – 1960) nổ ra trong hoàn cảnh lịch sử nào? Diễn biến, kết quả và ý nghĩa của nó? 4.79 (95.76%) 382 votes * Hoàn cảnh : Trong ...

Chính phủ ta kí với Pháp Hiệp định Sơ bộ ngày 6 – 3 – 1946 và Tạm ước ngày 14 – 9 – 1946 nhằm mục đích gì?

Chính phủ ta kí với Pháp Hiệp định Sơ bộ ngày 6 – 3 – 1946 và Tạm ước ngày 14 – 9 – 1946 nhằm mục đích gì? 4.8 (96%) 380 votes Trước ...

Tại sao ta mở chiến dịch Biên giới thu – đông 1950?

Tại sao ta mở chiến dịch Biên giới thu – đông 1950? 5 (100%) 1 vote – Vì tình hình thế giới và Đông Dương thay đổi, có nhiều thuận lợi cho ta : Cách ...

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng họp trong hoàn cảnh lịch sử nào?

Đánh giá bài viết Giữa lúc miền Bắc đang giành thắng lợi to lớn trong việc thực hiện nhiệm vụ cải tạo và phát triển kinh tế, cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân ...

Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương, tình hình nước ta như thế nào?

Đánh giá bài viết Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương : a. Miền Bắc – Ngày 10/10/1954, quân ta tiếp quản Hà Nội. – Ngày ...

Trước và sau Hiệp định Sơ bộ (6 – 3 – 1946), chủ trương và biện pháp của Đảng, Chính phủ ta đối phó với Pháp và Tưởng có gì khác nhau?

Trước và sau Hiệp định Sơ bộ (6 – 3 – 1946), chủ trương và biện pháp của Đảng, Chính phủ ta đối phó với Pháp và Tưởng có gì khác nhau? 4.79 (95.81%) ...

Phong trào đấu tranh chống chế độ Mĩ – Diệm của nhân dân miền Nam trong những năm đầu sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 đã diễn ra như thế nào?

Phong trào đấu tranh chống chế độ Mĩ – Diệm của nhân dân miền Nam trong những năm đầu sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 đã diễn ra như thế nào? 4.8 (96%) 380 ...

Quân Pháp ở Đông Dương đã thất bại ra sao?

Quân Pháp ở Đông Dương đã thất bại ra sao? 4.8 (96%) 380 votes – Đêm 9-3-1945, Nhật đảo chính Pháp trên toàn Đông Dương. – Mặc dù đã có sự chuẩn bị ...

Sau khi thực hiện các kế hoạch 1954 – 1957 và 1958 – 1960, miền Bắc đã có những thay đổi gì?

Sau khi thực hiện các kế hoạch 1954 – 1957 và 1958 – 1960, miền Bắc đã có những thay đổi gì? 4.8 (96%) 380 votes Qua 5 đợt cải cách ruộng đất (tiến ...

Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám hiểm nghèo như thế nào?

Đánh giá bài viết Nền độc lập, tự do của nước ta bị đe dọa nghiêm trọng, nhà nước cách mạng lại chưa được củng cố. Nền kinh tế nước ta chủ yếu là nông nghiệp ...

Cao trào dân chủ 1936 – 1939 đã chuẩn bị những gì cho Cách mạng tháng Tám năm 1945?

Cao trào dân chủ 1936 – 1939 đã chuẩn bị những gì cho Cách mạng tháng Tám năm 1945? 4.8 (96%) 380 votes – Qua cao trào quần chúng nhân dân được tập ...

Trong việc giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính , chúng ta đã đạt được những kết quả gì?

Đánh giá bài viết Phong trào thi đua sản xuất được dấy lên ở khắp các địa phương. Diện tích ruộng đất hoang hóa nhanh chóng được gieo trồng các loại cây lương ...

Tình tình thế giới và trong nước đã ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam như thế nào trong những năm 1936 – 1939?

Đánh giá bài viết Tình hình thế giới và trong nước có nhiều thay đổi. Chủ nghĩa phát xít lên cầm quyền ở một số nước : Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản cùng với tay sai ...

Tại sao nói sự ra đời của ba tổ chức cộng sản vào năm 1929 là xu thế tất yếu của cách mạng Việt Nam?

Đánh giá bài viết * Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản: – Cuối tháng 3-1929 Tại số nhà 5D-Hàm Long-Hà Nội một số hội viên tiên tiến của hội Việt Nam cách ...

Đường lối lãnh đạo của Đảng và hình thức đấu tranh trong giai đoạn 1936 – 1939 có gì khác so với giai đoạn 1930 – 1931?

Đường lối lãnh đạo của Đảng và hình thức đấu tranh trong giai đoạn 1936 – 1939 có gì khác so với giai đoạn 1930 – 1931? 4.8 (96%) 380 votes * Giai ...

Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện nay đã và đang có những tác động như thế nào đối với cuộc sống của con người?

Đánh giá bài viết – Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện nay đã và đang có những tác động tích cực đối với cuộc sống con người. Nó cho phép thực ...

Hãy trình bày quá trình thực hiện, kết quả và ý nghĩa của việc hoàn thành cải cách ruộng đất ở miền Bắc nước ta (1953 -1957).

Hãy trình bày quá trình thực hiện, kết quả và ý nghĩa của việc hoàn thành cải cách ruộng đất ở miền Bắc nước ta (1953 -1957). 4.8 (96%) 380 votes Nông nghiệp ...

Đảng Cộng sản Đông Dương đã có những chủ trương và khẩu hiệu gì để đẩy phong trào cách mạng tiến tới?

Đánh giá bài viết Để đẩy phong trào cách mạng tiến tới, Đảng cộng sản Đông Dương đã có những chủ trương và khẩu hiệu sau: * Chủ trương: Ngay khi tiếng sung đảo ...

Tại sao Nhật phải đảo chính Pháp?

Đánh giá bài viết – Đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc, nước Pháp được giải phóng. Chính phủ Đờ-Gôn trở về Pa-ri. ...

Nguyễn Ái Quốc đã làm những gì để Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ra đời?

Nguyễn Ái Quốc đã làm những gì để Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ra đời? 4.8 (96%) 380 votes – Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung ...

Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương thành lập Mặt trận Việt Minh trong hoàn cảnh nào?

Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương thành lập Mặt trận Việt Minh trong hoàn cảnh nào? 4.8 (96%) 380 votes – Cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai đã bước sang ...

<< < .. 2 3 4 5 6 7 8 .. > >>
Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ