Lịch sử lớp 9 - Trang 4

Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 trường THCS Lê Khắc Cẩn, An Lão năm 2015 - 2016 Đề thi học kì I môn Lịch sử lớp 9 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 năm học 2015 - 2016 trường THCS Lê Khắc Cẩn, An Lão là đề thi học kì I lớp 9 dành ...

Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc năm 2014 - 2015 Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 có đáp án

Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 năm học 2014 - 2015 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc là đề tham khảo dành cho các bạn học ...

Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 năm học 2013 - 2014 huyện Lâm Thao, Phú Thọ Đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn Lịch sử có đáp án

Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 năm học 2013 - 2014 huyện Lâm Thao, Phú Thọ là đề thi học sinh giỏi cấp huyện dành ...

Đề kiểm tra giữa học kỳ I môn Lịch sử lớp 9 năm 2015 - 2016 Đề kiểm tra giữa học kỳ I môn Lịch sử lớp 9 có đáp án

Đề kiểm tra giữa học kỳ I môn Lịch sử lớp 9 Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 năm học 2015 - 2016 là đề thi học kì I lớp 9 dành cho các bạn học sinh ...

Đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Lịch sử lớp 9 năm 2014 - 2015 Đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Lịch sử lớp 9 có đáp án

Đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Lịch sử lớp 9 Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện môn Lịch sử lớp 9 năm học 2014 - 2015 là đề tham khảo dành cho các bạn học ...

Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 trường THCS Thanh Văn, Thanh Oai năm 2015 - 2016 Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 có đáp án

Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 năm học 2015 - 2016 trường THCS Thanh Văn, Thanh Oai là đề tham khảo dành cho các ...

Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa năm 2013 - 2014 Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 có đáp án

Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 Đề thi chọn học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa năm 2013 - 2014 là đề tham khảo dành ...

Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 huyện Phù Ninh năm 2015 - 2016 Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 có đáp án

Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 năm học 2015 - 2016 phòng GD&ĐT Phù Ninh, Phú Thọ là đề tham khảo dành cho các ...

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc năm 2013 - 2014 Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 huyện Vĩnh Tường có đáp án

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc Đề thi chọn học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 huyện Vĩnh Tường năm 2013 - 2014 gồm 5 câu ...

Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 trường THCS Thanh Mai, Thanh Oai năm 2015 - 2016 Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 có đáp án

Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 năm học 2015 - 2016 trường THCS Thanh Mai, Thanh Oai là đề tham khảo dành cho các ...

Đề thi học sinh giỏi môn Lịch Sử lớp 9 trường THCS Bích Hòa, Hà Nội năm 2014 - 2015 Đề thi học sinh giỏi lớp 9 có đáp án

Đề thi học sinh giỏi môn Lịch Sử lớp 9 Đề thi học sinh giỏi môn Lịch Sử lớp 9 trường THCS Bích Hòa năm 2014 - 2015 có 4 câu hỏi, cả về lịch sử Việt Nam và quốc ...

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn Lịch sử trường Xuân Dương năm 2014 - 2015 Đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn Lịch sử trường Xuân Dương có đáp án

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn Lịch sử trường Xuân Dương Đề thi chọn học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 trường THCS Xuân Dương năm 2014 - 2015 gồm 6 câu hỏi tự ...

Sau thất bại trong chiến dịch Biên giới thu – đông 1950, thực dân Pháp và can thiệp Mĩ có âm mưu gì ở Đông Dương?

Sau thất bại trong chiến dịch Biên giới thu – đông 1950, thực dân Pháp và can thiệp Mĩ có âm mưu gì ở Đông Dương? 4.8 (96%) 380 votes – Pháp thực ...

Hậu phương miền Bắc đã chi viện như thế nào cho tiền tuyến miền Nam từ năm 1961 đến năm 1965?

Hậu phương miền Bắc đã chi viện như thế nào cho tiền tuyến miền Nam từ năm 1961 đến năm 1965? 2 (40%) 1 vote Về vật chất, miền Bắc đã tổ chức tiếp nhận hàng ...

Trong việc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm 1976 – 1980, nhân dân ta đã đạt được những thành tựu quan trọng nào?

Đánh giá bài viết Trong việc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 – 1980), nhân dân ta đã đạt được những thành tựu quan trọng : * Trong khôi phục và ...

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 đã phát triển qua ba chiến dịch lớn như thế nào?

Đánh giá bài viết Thực hiện kế hoạch giải phóng miền Nam, ta tập trung chủ lực mạnh với vũ khí, kĩ thuật hiện đại, mở chiến dịch quy mô lớn ở Tây Nguyên – ...

Hãy nêu những thắng lợi về quân sự của ta tiếp sau thắng lợi Biên giới thu – đông 1950.

Đánh giá bài viết Những thắng lợi về quân sự của ta tiếp sau thắng lợi Biên giới Thu-Đông 1950 là: + 14-10 đến 10-12-1952 : Chiến dịch Tây Bắc. + 21-12-1953 : ...

Sau Hiệp định Pa-ri năm 1975 về Việt Nam, miền Bắc thực hiện những nhiệm vụ gì?

Đánh giá bài viết Sau Hiệp định Pa-ri 1973, thay đổi so sánh lực lượng ở miền Nam có lợi cho cách mạng. Miền Bắc trở lại hòa bình, vừa tiến hành khắc phục hậu ...

Bước vào thu – đông 1950, âm mưu của Pháp và Mĩ ở Đông Dương như thế nào?

Đánh giá bài viết Bước vào thu – đông 1950, âm mưu của Pháp và Mĩ ở Đông Dương : Pháp muốn kéo dài cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương và muốn dựa vào ...

Những sự kiện nào chứng tỏ từ chiến thắng Biên giới thu – đông 1950, cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta chuyển sang giai đoạn phát triển mới?

Đánh giá bài viết + Từ sau năm 1950, cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp ngày càng được đẩy mạnh, đồng thời Mĩ ngày càng can thiệp sâu hơn, cấu kết chặt ...

Chúng ta đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981 -1985)?

Đánh giá bài viết Chúng ta đã đạt được những thành tựu trong việc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981 – 1985): – Về sản xuất nông nghiệp và công ...

Hãy trình bày ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 -1975).

Đánh giá bài viết 1. Ý nghĩa lịch sử Cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước thắng lợi đã kết thúc 21 năm chiến đấu chống Mĩ và 30 năm chiến tranh giải phóng dân ...

Trong việc thực hiện nhiệm vụ cải tạo quan hệ sản xuất, bước đầu phát triển kinh tế, văn hóa, miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì?

Đánh giá bài viết Trong ba năm tiếp theo (1958 – 1960), miền Bắc tiến hành cải tạo quan hệ sản xuất theo định hướng xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp, ...

Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây – Nam và biên giới phía Bắc nước ta (1975 – 1979) đã diễn ra như thế nào?

Đánh giá bài viết 1. Đấu tranh bảo vệ biên giới Tây – Nam Do có âm mưu từ trước, ngay sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, tập đoàn Pôn ...

Sau Hiệp định Pa-ri, lực lượng giữa ta và địch ở miền Nam đã có sự thay đổi như thế nào?

Đánh giá bài viết Sau Hiệp định Pa-ri, lực lượng giữa ta và địch đã có sự thay đổi có lợi cho ta: – Quân Mĩ và quân đồng minh đã rút hết về nước, làm cho ...

< 1 2 3 4 5 6 7 .. > >>
Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ