Hợp đồng

Danh mục: Soạn văn , Soạn văn tập 2

I. Đặc điểm của hợp đồng Câu 1: Mục đích của văn bản hợp đồng là ghi lại nội dung thoả thuận về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của hai bên tham gia giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện đúng thoả thuận ...

I. Đặc điểm của hợp đồng

Câu 1: Mục đích của văn bản hợp đồng là ghi lại nội dung thoả thuận về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của hai bên tham gia giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện đúng thoả thuận đã cam kết.

Câu 2: Bố cục của hợp đồng thể hiện ở các mục chủ yếu sau:

- Phần mở đầu:

 • Quốc hiệu và tiêu ngữ

 • Tên hợp đồng

 • Thời gian, địa điểm

 • Họ tên, chức vụ, địa chỉ của các bên kí hợp đồng.

- Phần nội dung:

Ghi lại nội dung của hợp đồng theo từng điều khoản đã được thống nhất giữa các bên.

- Phần kết thúc: Ghi chức vụ, chữ kí, họ tên của đại diện các bên tham gia kí kết trong hợp đồng và xác nhận dâu của cơ quan (nếu có).

Câu 3: Lời văn của hợp đồng phải đảm bảo chặt chẽ, chính xác.

II. Luyện tập

Câu 1: Các tình huống (a), (d) không phù hợp với hợp đồng.

Câu 2: Hãy ghi lại phần mở đầu, các mục lớn trong phần nội dung, phần kết thúc và dự kiến các điều kiện cần cụ thể hoá trong bản hợp đồng thuê nhà.

- Phần mở đầu:

 • Tiêu ngữ

 • Tên hợp đồng (Hợp đồng thuê nhà)

 • Thời gian, địa điểm

 • Giới thiệu về đối tác của các bên kí hợp đồng: Bên A (bên cho thuê nhà) – Bên B (bên thuê nhà).

- Phần kết thúc: Chữ kí, họ tên của người đại diện bên A – Chữ kí, họ tên người đại diện bên B.

- Một số điều cần cụ thể hoá trong hợp đồng thuê nhà:

 • Trách nhiệm và quyền hạn của bên A.

 • Trách nhiệm và quyền hạn của bên B.

 • Thống kê hiện trạng tài sản.

Các bài nên tham khảo

Bản hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng

Đề bài: Gia đình em và cửa hàng vật liệu xây dựng làm hợp đồng thống nhất với nhau về mua bán. Em hãy giúp bố mẹ làm bản hợp đồng đó Bài làm Cộng hoà Xã hội Chủ ...

Soạn văn - Luyện tập viết hợp đồng

LUYỆN TẬP VIẾT HỢP ĐỒNG I.  ÔN TẬP PHẦN LÍ THUYẾT Câu 1. Mục đích của hợp đồng : ghi lại những nội dung thảo thuận về quyền và nghĩa vụ các bên tham gia giao ...

Soạn văn - Hợp đồng

HỢP ĐỒNG I.  ĐẶC ĐIỂM CỦA HỢP ĐỒNG Trả lời câu hỏi : Câu 1.   Cần có hợp đồng vì đó là văn bản có tính chất pháp lí, để bảo dảm trách nhiệm và quyền lợi của các ...

Viết hợp đồng lao động làm thêm vào dịp hè gửi cho chủ tiệm bán hàng

I. PHÂN TÍCH ĐỀ Đề bài yêu cầu viết một bản hợp đồng lao động mùa vụ, theo công việc. Đây là yêu cầu rất phổ biến hiện nay. Theo Luật Lao động nước Cộng hoà xã ...

Viết một bản hợp đồng thuê phòng ở Hà Nội cho chị gái em ở để học Đại Học

I. GỢI Ý Đề bài yêu cầu lập một mẫu hợp đồng dân sự thuê nhà ở trong một thời gian nhất định. Vì vậy, bài làm cần nêu rõ bên thuê, bên cho thuê, người làm ...

Soạn bài luyện tập viết hợp đồng

Soạn bài luyện tập viết hợp đồng Hợp đồng thuê nhà tối thiểu phải có các nội dung sau đây: - Tên hợp đồng - Thời gian, địa điểm, các chủ thể đại diện tham gia ...

Soạn bài hợp đồng

Soạn bài hợp đồng 1. Đọc hợp đồng mua bán sách giáo khoa ở phần I và rút ra các nhận xét: - Tại sao cần phải có hợp đồng. - Hợp đồng ghi lại những nội dung chủ ...

1
Cho thuê phòng trọ Cho thuê phòng trọ hà nội Cho thuê phòng quận 7 Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Mua bán bất động sản