13/11/2017, 23:21

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 3: Hàm số bậc nhất. Đồ thị của hàm số y= ax+ b (a≠ 0) Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 3 chương II

Danh mục: Môn toán

Bài 3: Hàm số bậc nhất. Đồ thị của hàm số y= ax+ b (a≠ 0) Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 3: Hàm số bậc nhất. Đồ thị của hàm số y= ax+ b (a≠ 0). Đây là tài liệu tham khảo hay được VnDoc.com sưu tầm nhằm giúp quá trình ôn tập và củng cố kiến thức chuẩn bị cho kì thi học kì mới môn Toán của các bạn học sinh lớp 9 trở nên thuận lợi hơn. Mời các bạn tham khảo Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 2: Hàm số bậc nhất Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 4: Đường thẳng song song ...

Bài 3: Hàm số bậc nhất. Đồ thị của hàm số y= ax+ b (a≠ 0)

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 3: Hàm số bậc nhất. Đồ thị của hàm số y= ax+ b (a≠ 0). Đây là tài liệu tham khảo hay được VnDoc.com sưu tầm nhằm giúp quá trình ôn tập và củng cố kiến thức chuẩn bị cho kì thi học kì mới môn Toán của các bạn học sinh lớp 9 trở nên thuận lợi hơn. Mời các bạn tham khảo

Giải bài tập bài 15 trang 51 sgk tập 1

a) Vẽ đồ thị của các hàm số y=2x;y=2x+5; y=-frac{2}{3}xvà  y=-frac{2}{3}x+5 trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Bốn đường thẳng trên cắt nhau tạo thành tứ giác OABC (O là gốc tọa độ). Tứ giác OABC có phải là hình bình hành không? Vì sao?

Giải:

a) Đồ thị các hàm số như ở hình bên.

Toán lớp 9 bài 3: Hàm số bậc nhất. Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0)

b) Tứ giác OABC là một hình bình hành vì đồ thị y=2x+5 song song với đồ thị y=2x (vì cùng có hệ số góc k=2), đồ thị y=-frac{2}{3}x song song với đồ thị y=-frac{2}{3}x(vì cùng có hệ số góc  ).

Giải bài tập Toán 9 bài 16 trang 51 sgk tập 1

a) Vẽ đồ thị các hàm số y=x và y=2x+2 trên mặt phẳng tọa độ.

b) Gọi A là giao điểm của hai đồ thị nói trên, tìm tọa độ điểm A.

c) Vẽ qua điểm B(0; 2) một đường thẳng song song với trục Ox, cắt đường thẳng y = x tại điểm C. Tìm tọa độ của điểm C rồi tính diện tích tam giác ABC (đơn vị đo trên các trục tọa độ là xentimét)

Giải:

a) Đồ thị như hình bên.

Toán lớp 9 bài 3: Hàm số bậc nhất. Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0)

b) Giải phương trình hoành độ giao điểm: x=2x+2, ta được x=−2⇒y=−2.

Vậy có tọa độ điểm A(-2; -2).

c) C(2; 2).

S_{ABC}=frac{1}{2}BC.4=2.2=4 left(cm^2 ight)

Vì điểm C là giao điểm của đường thẳng qua B và song song với trục hoành với hàm số y=x nên C là giao điểm của 2 hàm số sau:

left{egin{matrix} y = x y = 2 end{matrix} ight.

Vậy ta có tọa độ điểm C(2;2)

Diện tích của tam giác ABC là:

S_{ABC}=frac{1}{2}BC.4=2BC=2.2=4left(cm^2 ight)

bài 17 trang 51 sgk tập 1

a) Vẽ đồ thị của các hàm số y=x+1 và y=−x+3 trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Hai đường thẳng y=x+1 và y=−x+3 cắt nhau tại C và cắt trục Ox theo thứ tự tại A và B. Tìm tọa độ của các điểm A, B, C.

c) Tính chu vi và diện tích của tam giác ABC (đơn vi đo trên các trục tọa độ là xentimét)

Giải:

a) Xem hình dưới đây:

Toán lớp 9 bài 3: Hàm số bậc nhất. Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0)

b) Qua đồ thị, dễ dàng tìm được tọa độ của các điểm A, B, C bằng:

A(−1;0), B(3;0), C(1;2)

c) Chu vi của tam giác ABC là:

AB+BC+AC=4+2sqrt{2}+2sqrt{2}=4+4sqrt{2}left(cm ight)

Diện tích tích của tam giác ABC là:

S=frac{1}{2}AB.2=4left(cm^2 ight)

Giải bài tập Toán 9 bài 18 trang 51 sgk tập 1

a) Biết rằng với x = 4 thì hàm số y = 3x + b có giá trị là 11. Tìm b. Vẽ đồ thị của hàm số với giá trị b vừa tìm được.

b) Biết rằng đồ thị của hàm số y = ax + 5 đi qua điểm A (-1; 3). Tìm a. Vẽ đồ thị của hàm số với giá trị a vừa tìm được.

Giải:

a) Thế x = 4 và y = 11 vào y = 3x + b

Ta có: 11 = 3.4 + b ⇔ b = -1.

Khi đó hàm số đã cho trở thành: y = 3x - 1. Đây là đường thẳng đi qua 2 điểm A(0; 1) và 

Bleft(frac{1}{3};0 ight)

Giải bài tập Toán 9 bài 19 trang 52 sgk tập 1

Đồ thị của hàm số y=sqrt{3x}+sqrt{3} được vẽ bằng compa và thước thẳng.

Hãy tìm hiểu cách vẽ đó rồi nêu lại các bước thực hiện.

Áp dụng: Vẽ đồ thị của hàm số y=sqrt{5x}+sqrt{5} bằng compa và thước thẳng.

Hướng dẫn. Tìm điểm trên trục tung có tung độ bằng sqrt{5}.

Toán lớp 9 bài 3: Hàm số bậc nhất. Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0)

Giải:

Hình trên diễn tả cách dựng đoạn thẳng có độ dài bằng sqrt{5}

Đồ thị hàm số y=sqrt{5x}+sqrt{5} đi qua hai điểm Aleft(0;sqrt{5} ight)  và Bleft(-1;0 ight)

Toán lớp 9 bài 3: Hàm số bậc nhất. Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0)

Các bài nên tham khảo

Soạn bài chương trình địa phương phần tiếng Việt lớp 6

Soạn bài chương trình địa phương (phần tiếng Việt) RÈN LUYỆN CHÍNH TẢ I. Nội dung luyện tập Học sinh ở mỗi miền hãy đọc kĩ SGK trang 166 và 167 để thấy những ...

Soạn bài ôn tập phần tập làm văn

ÔN TẬP PHẦN TẬP LÀM VĂN I. VĂN BẢN BIỂU CẢM 1. Các bài văn biểu cảm - Cổng trường mở ra Lý Lan - Trường học Ét-môn-đô đơ A-mi-xi - Mẹ tôi Ét-môn-đô đỡ A-mi-xi - ...

Soạn bài ôn tập kiểm tra phần tiếng Việt lớp 8 HK 1

Soạn bài ôn tập kiểm tra phần tiếng Việt lớp 8 HK 1 I. Từ vựng 1. Lý thuyết. a. Trường từ vựng: là tập hợp tất cả các từ có nét chung. Về nghĩa (xem lại bài 2 ...

Soạn bài Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang

Soạn bài Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Bài văn có thể chia làm bốn phần. Phần 1 (đoạn 1) : mở đầu. Phần 2 (đoạn 2, 3) : trang phục của ...

Soạn bài nghĩa tường minh và hàm ý tiếp theo

Soạn bài nghĩa tường minh và hàm ý tiếp theo I. Điều kiện sử dụng hàm ý. 1. Câu nói thứ nhất của chị Dậu có hàm ý là ’’Sau bữa ăn này con không còn ...

Soạn bài ôn tập tiếng việt lớp 9 HK 2

Soạn bài ôn tập tiếng việt lớp 9 HK 2 I. Khởi ngữ và các thành phần biệt lập Câu 1 : Khởi ngữ Các thành phần biệt lập Tình thái Cảm thán Gọi – đáp Phụ chú Xây ...

Soạn bài những ngôi sao xa xôi

Soạn bài những ngôi sao xa xôi - Lê Minh Khuê Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Tóm tắt nội dung tác phẩm : Ba nữ thanh niên xung phong thuộc tổ trinh sát mặt đường tại ...

Soạn bài tiếng nói của văn nghệ

Soạn bài tiếng nói của văn nghệ Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Bài viết có bố cục khá chặt chẽ, được thể hiện qua hệ thống luận điểm logic, mạch lạc. Giữa các luận ...

Soạn bài các thành phần biệt lập tình thái, cảm thán

Soạn bài các thành phần biệt lập tình thái, cảm thán I. Thành phần tình thái 1. Chắc, có lẽ là nhận định của người nói đối với sự việc đượ nói trong câu, thể ...

Soạn bài ôn tập thơ lớp 9 học kì 2

Soạn bài ôn tập thơ Bài tập 1. Lập bảng kê các tác phẩm thơ hiện đại ở Ngữ văn 9. STT Tên bài thơ Tác giả Năm sáng tác Thể thơ Tóm tắt nội dung Đặc sắc nghệ ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ