Giáo dục công dân lớp 9

Giải bài tập Bài 18 trang 68 SGK GDCD lớp 9

Người phụ nữ làm một việc xấu xa, buôn bán đồ quốc cấm vi phạm pháp luật, cần bị pháp luật xử lí. Xem thêm: Bài 18: ...

Trả lời gợi ý Bài 18 trang 68 SGK GDCD lớp 9

Luôn phản đối, đấu tranh với những hiện tượng làm ăn phi pháp, tiêu cực, tham nhũng, trốn thuế, lậu thuế, đánh cắp, đánh tráo... Giải bài tập Bài 18 trang ...

Trả lời gợi ý Bài 17 trang 63 SGK GDCD lớp 9

Bảo vệ Tổ quốc là sự nghiệp của toàn dân; là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân. Giải bài tập Bài 17 trang 65 GK GDCD lớp 9 ...

Trả lời gợi ý Bài 14 trang 48 SGK GDCD lớp 9

Bản cam kết giữa chị Ba và Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Long được coi là hợp đồng lao động. Giải bài tập Bài 14 trang 50 SGK GDCD lớp 9 ...

Giải bài tập Bài 16 trang 59 SGK GDCD lớp 9

Hiến pháp là luật cơ bản của Nhà nước, có hiệu lực cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Trả lời gợi ý Bài 17 trang 63 SGK GDCD lớp 9 ...

Trả lời gợi ý Bài 12 trang 41 SGK GDCD lớp 9

Tình yêu là sự quyến luyến của 2 người khác giới. Tình yêu chân chính xuất phát từ sự đồng cảm sâu sắc giữa hai người. Giải bài tập Bài 12 trang 43 SGK GDCD ...

Giải bài tập Bài 17 trang 65 GK GDCD lớp 9

Tuyên truyền, phát hiện những âm mưu, hành động phá hoại của các thế lực phản động thù địch. Trả lời gợi ý Bài 18 trang 68 SGK GDCD lớp 9 ...

Giải bài tập Bài 15 trang 55 SGK GDCD lớp 9

Trường hợp a là đúng, Nam phải chịu trách nhiệm hình sự là do Nam cố ý phạm tội rất nghiêm trọng. Trả lời gợi ý Bài 16 trang 57 SGK GDCD ...

Trả lời gợi ý Bài 10 trang 34 SGK GDCD lớp 9

Lý Tự Trọng: “Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng và không thể là con đường nào khác”. Giải bài tập Bài 10 trang 35 SGK GDCD lớp 9 ...

Trả lời gợi ý Bài 16 trang 57 SGK GDCD lớp 9

Những quy định độ là để xác định quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất nước trên mọi lĩnh vực. Giải bài tập Bài 16 trang 59 SGK GDCD lớp 9 ...

Giải bài tập Bài 13 trang 47 SGK GDCD lớp 9

Kinh doanh hàng dược phẩm; kinh doanh vật liệu xây dựng; kinh doanh hàng hoá mĩ phẩm. Trả lời gợi ý Bài 14 trang 48 SGK GDCD lớp 9 ...

Giải bài tập Bài 14 trang 50 SGK GDCD lớp 9

Trẻ em ngoài việc học tập có thể làm những việc gia đình vừa sức để giúp đỡ bố mẹ. Trả lời gợi ý Bài 15 trang 52 SGK GDCD lớp 9 ...

Trả lời gợi ý Bài 8 trang 28 SGK GDCD lớp 9

Năng động, sáng tạo là phẩm chất rất cần thiết của người lao động trong xã hội hiện đại. Giải bài tập Bài 8 trang 29 SGK GDCD lớp 9 ...

Trả lời gợi ý Bài 15 trang 52 SGK GDCD lớp 9

Xây nhà cao tầng, không giấy phép là hành vi xây nhà trái phép; đổ phế thải xuống cống thoát nước. Giải bài tập Bài 15 trang 55 SGK GDCD lớp 9 ...

Giải bài tập Bài 11 trang 39 SGK GDCD lớp 9

Đảng và nhân dân ta tin tưởng vào thế hệ thanh niên trong việc thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trả lời gợi ý Bài 12 trang 41 SGK ...

Giải bài tập Bài 12 trang 43 SGK GDCD lớp 9

Hành động chồng ngược đãi, đánh đập, hành hạ vợ là trái với đạo đức, trái với pháp luật, bị xã hội lên án. Trả lời gợi ý Bài 13 trang 45 SGK GDCD lớp 9 ...

Trả lời gợi ý Bài 6 trang 22 SGK GDCD lớp 9

Tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào nội bộ của nhau, không dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực. Giải bài ...

Trả lời gợi ý Bài 13 trang 45 SGK GDCD lớp 9

Các mức thuế chênh lệch nhau vì lí do Nhà nước ta khuyến khích sản xuất trong nước và xuất khẩu hàng hoá. Giải bài tập Bài 13 trang 47 SGK GDCD lớp 9 ...

Giải bài tập Bài 9 trang 33 SGK GDCD lớp 9

Làm việc gì cũng cần phải có năng suất, chất lượng vì ngày nay, xã hội không chỉ có nhu cầu về số lượng mà chất lượng của cũng quan trọng. Trả lời gợi ý ...

Giải bài tập Bài 10 trang 35 SGK GDCD lớp 9

Thanh niên học sinh phải nỗ lực học tập, rèn luyện, chuẩn bị hành tra để lập thân, lập nghiệp, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trả lời gợi ý Bài 11 ...

Trả lời gợi ý Bài 5 trang 18 SGK GDCD lớp 9

Quan hệ hữu nghị tạo cơ hội và điều kiện để các nước, các dân tộc cùng hợp tác, phát triển. Giải bài tập Bài 5 trang 19 SGK GDCD lớp 9 ...

Trả lời gợi ý Bài 11 trang 38 SGK GDCD lớp 9

Thanh niên đảm đương trách nhiệm của đất nước, mỗi người vươn lên tự rèn luyện, phấn đấu. Giải bài tập Bài 11 trang 39 SGK GDCD lớp 9 ...

Giải bài tập Bài 7 trang 25 SGK GDCD lớp 9

Hội vật sắm các giải thưởng để động viên. Đô vật thua cũng có quà lưu niệm. Giải thưởng là tặng phẩm do dân làng và các mạnh thường quân đóng góp. Trả lời ...

Giải bài tập Bài 8 trang 29 SGK GDCD lớp 9

Để trở thành người năng động sáng tạo, học sinh cần tìm ra cách học tập tốt nhất cho mình, có phương pháp học tập đúng đắn, có kế hoạch. Trả lời gợi ý Bài ...

Giải bài tập Bài 3 trang 11 SGK GDCD lớp 9

Dân chủ là để mọi người thể hiện và phát huy tiềm năng trí tuệ của mình đóng góp vào những công việc của tập thể. Trả lời gợi ý Bài 4 trang 14 SGK GDCD ...

1 2 >
Cho thuê phòng trọ Cho thuê phòng trọ hà nội Cho thuê phòng quận 7 Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Mua bán bất động sản