Địa lý lớp 9 - Trang 5

Tại sao nghề muối phát triển mạnh ở ven biển Nam Trung Bộ?

Đánh giá bài viết + Nghề muối phát triển mạnh ở ven biển Nam Trung Bộ do: – Nước biển của vùng biển Nam Trung Bộ có độ muối cao. – Lượng mưa trung ...

Nêu một số khó khăn chính về mặt tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long?

Đánh giá bài viết Đối với sản xuất nông nghiệp và đời sống, điều kiện tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long cũng có nhiều khó khăn: + Đất phèn, đất mặn chiếm diện ...

Tại sao tuyến du lịch từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu hoạt động nhộn nhịp quanh năm?

Tại sao tuyến du lịch từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu hoạt động nhộn nhịp quanh năm? 4.8 (96%) 380 votes Tuyến du lịch từ Thành phố Hồ ...

Nhà nước đã và đang thực hiện những biện pháp gì để phát triển giao thông vận tải biển?

Đánh giá bài viết + Những biện pháp phát triển giao thông vận tải biển: – Sắp xếp lại và phát triển đồng bộ hệ thống cảng biển, từng bước cải tạo, nâng ...

Vì sao ngành chế biến lương thực, thực phẩm chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu công nghiệp của Đồng bằng sông Cửu Long?

Vì sao ngành chế biến lương thực, thực phẩm chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu công nghiệp của Đồng bằng sông Cửu Long? 4.8 (96%) 380 votes Ngành chế biến ...

Hãy nêu những đặc điểm chủ yếu về dân cư, xã hội ở Đồng bằng sông Cửu Long. Tại sao phải đặt vấn đề phát triển kinh tế đi đôi với nâng cao mặt bằng dân trí và phát triển đô thị ở đồng bằng này?

Đánh giá bài viết Những đặc điểm chủ yếu về dân cư, xã hội ở Đồng bằng sông Cửu Long: a) Những đặc điểm chủ yếu về dân cư: – Số dân đông, năm 2006 là hơn ...

Hãy nêu thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long để sản xuất lương thực, thực phẩm

Hãy nêu thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long để sản xuất lương thực, thực phẩm 4.8 (96%) 380 votes Thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên ở ...

Tại sao Đồng bằng sông Cửu Long có thế mạnh phát triển nghề nuôi trồng và đánh bắt thủy sản?

Đánh giá bài viết Đồng bằng sông Cửu Long có thế mạnh phát triển nghề nuôi trồng và đánh bắt thủy sản do: + Giáp các vùng biển rộng có nguồn lợi hải sản phong ...

Nêu ý nghĩa của vận tải thủy đối – với sản xuất và đời sống nhân dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long?

Đánh giá bài viết Ý nghĩa của vận tải thủy đối với sản xuất và đời sống nhân dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long: + Đồng bằng sông Cửu Long có mạng lưới sông rạch, ...

Tại sao nói Tây Nguyên có thế mạnh du lịch?

Đánh giá bài viết Nói Tây Nguyên có thế mạnh du lịch vì: + Tây Nguyên có tài nguyên du lịch khá phong phú: – Tài nguyên du lịch tự nhiên: có nhiều thắng ...

Giải thích vì sao Đông Nam Bộ có sức thu hút mạnh mẽ đối với lao động cả nước.

Giải thích vì sao Đông Nam Bộ có sức thu hút mạnh mẽ đối với lao động cả nước. 4.8 (96%) 380 votes Đông Nam Bộ là vùng có sức thu hút mạnh mẽ đôi với lao động ...

Nêu tầm quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đối với sự phát triển kinh tế ở Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Đánh giá bài viết Tầm quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đối với sự phát triển kinh tế ở Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: + ...

Duyên hải Nam Trung Bộ đã khai thác tiềm năng kinh tế biển như thế nào?

Đánh giá bài viết Duyên hải Nam Trung Bộ đã khai thác tiềm năng kinh tế biển theo hướng khai thác tổng hợp, bền vững: + Ngư nghiệp: – Phát triển cả nuôi ...

Giải thích vì sao Đông Nam Bộ có điều kiện phát triển mạnh kinh tế biển

Giải thích vì sao Đông Nam Bộ có điều kiện phát triển mạnh kinh tế biển 3 (60%) 2 votes Đông Nam Bộ có điều kiện phát triển mạnh kinh tế biển do bờ biển và vùng ...

Tây Nguyên có những điều kiện thuận lợi và khó khăn gì trong phát triển sản xuất nông – lâm nghiệp?

Đánh giá bài viết + Những điều kiện thuận lợi: Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên: – Có diện tích lớn đất ba dan (1,36 triệu ha), phân bố tập ...

Viết báo cáo ngắn gọn về tình hình sản xuất, phân bố và tiêu thụ sản phẩm của một trong hai cây công nghiệp: cà phê, chè ở Tây Nguyên

Viết báo cáo ngắn gọn về tình hình sản xuất, phân bố và tiêu thụ sản phẩm của một trong hai cây công nghiệp: cà phê, chè ở Tây Nguyên 4.8 (96%) 380 votes a/ Cà ...

Vì sao phải bảo vệ và phát triển rừng đầu nguồn, hạn chế ô nhiễm nước của các dòng sông ở Đông Nam Bộ?

Đánh giá bài viết + Phải bảo vệ và phát triển rừng đầu nguồn ở Đông Nam Bộ vì: – Phần lớn diện tích Đông Nam Bộ là đồng bằng cao và đồi thấp, khí hậu cận ...

Vì sao cây cao su lại được trồng chủ yếu ở Đông Nam Bộ?

Vì sao cây cao su lại được trồng chủ yếu ở Đông Nam Bộ? 4.8 (96%) 380 votes Cây cao su được trồng chủ yếu ở Đông Nam Bộ do có nhiều điều kiện thuận lợi: + Điều ...

Hãy cho biết vì sao Đông Nam Bộ là vùng thu hút mạnh đầu tư nước ngoài?

Hãy cho biết vì sao Đông Nam Bộ là vùng thu hút mạnh đầu tư nước ngoài? 4.8 (96.01%) 381 votes Đông Nam Bộ thu hút mạnh đầu tư nước ngoài do: + Vị trí địa lí ...

Phân bố dân cư ở Bắc Trung Bộ có những đặc điểm gì?

Đánh giá bài viết + Bắc Trung bộ là địa bàn cư trú của 25 dân tộc, mật độ dân số trên 200 người/km2 (năm 2006:207 người/km2), nhưng phân bố rất chênh lệch theo ...

Tầm quan trọng của hệ thống đê điều ở Đồng bằng sông Hồng?

Đánh giá bài viết + Hệ thống đê điều ở đồng bằng sông Hồng đã bảo vệ cho vùng tránh khỏi lũ lụt, đặc biệt vào mùa mưa bão: – Giúp cho việc khai thác các ...

Điều kiện tự nhiên ở Bắc Trung Bộ có những thuận lợi và khó khăn gì đối vói sự phát triển kinh tế – xã hội?

Đánh giá bài viết + Những thuận lợi: – Sự phân hóa thiên nhiên theo hướng tay – đông: miền núi, gò đồi, đồng bằng, bờ biển và biển, mỗi vùng có tiềm năng ...

Sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng có tầm quan trọng như thế nào ? Đồng bằng sông Hồng có những điều kiện thuận lợi và khó khăn gì để phát triển sản xuất lương thực?

Đánh giá bài viết a) Ý nghĩa của việc sản xuất lương thực ở đồng bằng sông Hồng + Đảm bảo nhu cầu lương thực cho nhân dân của vùng, góp phần đảm bảo an ninh ...

Nêu ý nghĩa của việc trồng rừng ở Bắc Trung Bộ

Đánh giá bài viết Bắc Trung Bộ là dải lãnh thổ dài và hẹp ngang, đồng bằng ven biển hẹp, vùng đồi núi phía tây có địa hình dốc, sông ngắn và dốc, thủy chế thất ...

Phân bố dân cư ở Duyên hải Nam Trung Bộ có những đặc điểm gì? Tại sao phải đẩy mạnh công tác giảm nghèo ở vùng đồi núi phía tây?

Đánh giá bài viết + Phân bố dân cư ở Duyên hải Nam Trung Bộ có đặc điểm: – Mật độ dân số năm 2006 là 215 người/km2, nhưng phân bố chênh lệch nhiều giữa ...

<< < .. 2 3 4 5 6 7 8 .. > >>
Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ