23/11/2017, 17:43

Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 Số 5 môn tiếng Anh lớp 9 Kiểm tra 15 phút tiếng Anh lớp 9

Danh mục: Tiếng anh

Đề kiểm tra 15 phút môn tiếng Anh lớp 9 có đáp án  VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 Số 5 môn tiếng Anh lớp 9 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây bao gồm 2 dạng bài về từ vựng và chia động từ đúng Thì là 2 dạng bài luôn luôn xuất hiện trong các bài thi dài của chương trình học. Sau đây mời các bạn vào tham khảo. Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 Số 2 môn tiếng Anh lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 Số 3 môn tiếng Anh lớp 9 Đề ...

Đề kiểm tra 15 phút môn tiếng Anh lớp 9 có đáp án 

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn  học kì 1 Số 5 môn do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây bao gồm 2 dạng bài về từ vựng và chia động từ đúng Thì là 2 dạng bài luôn luôn xuất hiện trong các bài thi dài của chương trình học. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

I. Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu. (4 điểm)

1.There are a lot of people here,______?.

A. are they                B. are there                 C. aren't there                  D. aren't they

2.They had to go home,______?.

A. hadn't they            B. didn't they                 C. had they                   D. did they

3. We should avoid_____our environment.

A. to pollute                    B. polluting                 C. polluted                    D. pollute

4.He apologized for_______me______so long.

A. keeping/ waiting               B. keep/ wait              C. keeping/ to wait                 D. to keep/ waiting

5.Is it possible______you_____your office?

A. to see/ at                     B. to see/ for                 C. seeing/ at                     D. seeing/ for

6.Let' s go to the cinema tonight,______?

A. don't we                  B. let we               C. shan't we                         D. shall we

7. Everything is all right,______?

A. isn't everything               B. is everything               C. is it                D. isn't it

8. Listen to what I am saying,______?

A. don't you                B. do you              C. will you           D. can you

II. Chia dạng đúng của từ trong ngoặc. (6 điểm)

1. That company has 2000________. (employ)

2. I don’t know why they call him a__________. (lie)

3. The old hotel we used to stay at has been____________. (modern)

4. Conservationists believe that we should preserve the_________ rainforests in the world. (tropic)

5. Women nowadays have more________ to participate in social activities. (free)

6. The________ of the new guest caused trouble to my aunt. (arrive)

7. She cuts_____ herself and it's quite badly. (blood)

8. That is very________ of you to do that. You know we can lose a huge contract with that, don't you? (profession)

Đáp án Đề kiểm tra 15 phút môn tiếng Anh lớp 9 

I.

1. C 2. A 3. B 4. C
5. A 6. D 7. D 8. C

II.

1.employees 2.liar 3.modernized 4.tropical
5.freetime 6.arrival 7.bleed 8.unprofessional

Chúc các bạn học tốt!

Các bài nên tham khảo

Soạn bài chương trình địa phương phần tiếng Việt lớp 6

Soạn bài chương trình địa phương (phần tiếng Việt) RÈN LUYỆN CHÍNH TẢ I. Nội dung luyện tập Học sinh ở mỗi miền hãy đọc kĩ SGK trang 166 và 167 để thấy những ...

Soạn bài ôn tập phần tập làm văn

ÔN TẬP PHẦN TẬP LÀM VĂN I. VĂN BẢN BIỂU CẢM 1. Các bài văn biểu cảm - Cổng trường mở ra Lý Lan - Trường học Ét-môn-đô đơ A-mi-xi - Mẹ tôi Ét-môn-đô đỡ A-mi-xi - ...

Soạn bài ôn tập kiểm tra phần tiếng Việt lớp 8 HK 1

Soạn bài ôn tập kiểm tra phần tiếng Việt lớp 8 HK 1 I. Từ vựng 1. Lý thuyết. a. Trường từ vựng: là tập hợp tất cả các từ có nét chung. Về nghĩa (xem lại bài 2 ...

Soạn bài Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang

Soạn bài Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Bài văn có thể chia làm bốn phần. Phần 1 (đoạn 1) : mở đầu. Phần 2 (đoạn 2, 3) : trang phục của ...

Soạn bài nghĩa tường minh và hàm ý tiếp theo

Soạn bài nghĩa tường minh và hàm ý tiếp theo I. Điều kiện sử dụng hàm ý. 1. Câu nói thứ nhất của chị Dậu có hàm ý là ’’Sau bữa ăn này con không còn ...

Soạn bài ôn tập tiếng việt lớp 9 HK 2

Soạn bài ôn tập tiếng việt lớp 9 HK 2 I. Khởi ngữ và các thành phần biệt lập Câu 1 : Khởi ngữ Các thành phần biệt lập Tình thái Cảm thán Gọi – đáp Phụ chú Xây ...

Soạn bài những ngôi sao xa xôi

Soạn bài những ngôi sao xa xôi - Lê Minh Khuê Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Tóm tắt nội dung tác phẩm : Ba nữ thanh niên xung phong thuộc tổ trinh sát mặt đường tại ...

Soạn bài tiếng nói của văn nghệ

Soạn bài tiếng nói của văn nghệ Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Bài viết có bố cục khá chặt chẽ, được thể hiện qua hệ thống luận điểm logic, mạch lạc. Giữa các luận ...

Soạn bài các thành phần biệt lập tình thái, cảm thán

Soạn bài các thành phần biệt lập tình thái, cảm thán I. Thành phần tình thái 1. Chắc, có lẽ là nhận định của người nói đối với sự việc đượ nói trong câu, thể ...

Soạn bài ôn tập thơ lớp 9 học kì 2

Soạn bài ôn tập thơ Bài tập 1. Lập bảng kê các tác phẩm thơ hiện đại ở Ngữ văn 9. STT Tên bài thơ Tác giả Năm sáng tác Thể thơ Tóm tắt nội dung Đặc sắc nghệ ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ