08/10/2017, 00:38

Đề kiểm tra 1 tiết học kì I lớp 9 môn Lịch Sử năm học 2017 Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9

Danh mục: Lịch sử

Đề kiểm tra 1 tiết học kì I lớp 9 môn Lịch Sử Đề kiểm tra 1 tiết học kì I lớp 9 môn Lịch Sử năm học 2017 là đề thi học kì I lớp 9 dành cho các bạn học sinh tham khảo nhằm củng cố kiến thức. Đề thi môn Lịch sử có đáp án đi kèm, thuận tiện hơn khi luyện tập và kiểm tra kết quả. Chúc các bạn học tốt. Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 năm học 2015 - 2016 trường THCS Hoa Lư, Khánh Hòa Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Lịch sử - Đề 1 Đề cương ôn tập học kì 1 môn ...

Đề kiểm tra 1 tiết học kì I lớp 9 môn Lịch Sử

Đề kiểm tra 1 tiết học kì I lớp 9 môn Lịch Sử năm học 2017 là đề thi học kì I lớp 9 dành cho các bạn học sinh tham khảo nhằm củng cố kiến thức. Đề thi môn Lịch sử có đáp án đi kèm, thuận tiện hơn khi luyện tập và kiểm tra kết quả. Chúc các bạn học tốt.

BIÊN SOẠN ĐỀ:

I: TRẮC NGHIỆM (3đ):

A. (1đ): Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu đúng nhất 1đ

Câu 1: (0.25đ) Năm 1949 Liên Xô đã diễn ra một sự kiện quan trọng đó là:

a. Kế hoạch 5 năm hoàn thành        b. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử

c. Câu a, b đúng                              d. Câu a, b sai

Câu 2: (0.25đ) Châu nào sau đây được ví là lục địa bùng cháy?

a. Châu Phi                       b. Châu Á

c. Châu Mĩ La Tinh          d. Châu Âu

Câu 3: (0.25đ) Mục đích ra đời của khối quân sự Đông Nam Á (SEATO) là:

a. Đầy lùi phong trào cách mạng ở Đông Nam Á

b. Ngăn chặn CNXH lan xuống khu vực ĐNA

c. Mĩ xâm lược Đông dương

d. Cả ba câu đều đúng

Câu 4: (0.25đ): Những khó khăn mà châu Phi phải đối mặt từ những năm 80 của thế kỉ XX cho đến nay:

a. Tình trạng đói nghèo, lạc hậu         c. Nội chiến, mâu thuẫn sắc tộc

b. Dịch bệnh, nợ nước ngoài             d. Cả ba câu đều đúng

B. (1đ): Nối tên các sự kiện ở cột A với B cho đúng

A

     

B

17 quốc gia ở châu Phi giành được độc lập

Ngày 01/10/1949

Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời

Ngày 01/01/1959

Cách mạng Cu Ba giành thắng lợi

Tháng 7/1995

Việt Nam gia nhập ASEAN

Năm 1960

C.(1đ): Hoàn thành câu sau

Trước chiến tranh thế giới II Đông Nam Á là……………….. của chủ nghĩa ……………… sau …………………………….. hàng loạt các nước nổi dậy giành chính quyền. Nhưng sau đó các nước………………….. trở lại xâm lược.

II: TỰ LUẬN (7đ)?

Câu 1 (2đ) Nêu những thành tựu về kinh tế, ngoại giao của Trung Quốc từ 1978 đến nay?.

Câu 2 (2đ) Mục tiêu và nguyên tắc hoạt động của hiệp hội các nước Đông Nam Á?

Câu 3 (3đ): Nét nổi bật cảu Mỹ La Tinh từ 1945 đến nay? Vì sao nói Cu Ba là hòn đảo anh hùng?

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM.

I: TRẮC NGHIỆM (3đ) mỗi câu đúng (0.25đ):

A: Khoanh tròn câu trả lời đúng nhất: Câu 1 b; Câu 2 c, Câu 3 d; Câu 4d

B:

Đề kiểm tra 1 tiết học kì I lớp 9 môn Lịch Sử năm học 2017

C. Hoàn thành câu sau

Trước chiến tranh thế giới II Đông Nam Á là thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc sau chiến tranh thế giới thứ II. Hàng loạt các nước nổi dậy giành chính quyền. Nhưng sau đó các nước đế quốc trở lại xâm lược.

Câu 1: (2đ):

  • Thành tựu:

Kinh tế tăng trưởng nhất thế giới 9,6% năm

- Tiềm lực kinh tế đứng thứ 7 thế giới

- Đời sống nhân dân được cải thiện

  • Đối ngoại

- Địa vị trên trường quốc tế nâng cao

- Bình thường hóa quan hệ với Liên Xô, Mông cổ, Việt Nam.

- Mở rộng quan hệ hợp tác

- Thu hồi Hồng Kong và Ma Cao

Câu 2 (2đ)

  • Mục tiêu hoạt động

- Phát triển kinh tế, văn hóa, thông qua sự hợp tác, ổn định giữa các nước thành viên.

  • Nguyên tắc hoạt động

- Tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ

- Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau

- Giải quyết tranh chấp bằng hòa bình

- Hợp tác phát triển có kết quả

Câu 3: (3 điểm)

  • Nét nổi bật (2đ)

- Nhiều nước giành được độc lập từ thập niên đầu thế kỉ XX: Nhưng lại trở thành sân sau của Mĩ

- Sau chiến tranh thế giới thứ II cách mạng ở Mỹ La Tinh có nhiều biến chuyển

+ Thập niên 60 của thế kỉ XX một cao trào cách mạng bùng nổ ở Mỹ La Tinh với mục tiêu là thành lập các chính phủ dân tộc, dân chủ và tiến hành cải cách tiến bộ, nâng cao đời sống nhân dân

+ 1959 cách mạng Cu Ba giành thắng lợi

  • Vì sao nói (1đ)

- Cu Ba là một hòn đảo nhỏ nằm sát nách một nước đế quốc hung hãn là nước Mĩ mà vẫn hiên ngang giành được độc lập đi lên chủ nghĩa xã hôi. Là ngọn cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La Tinh

TRƯỜNG THCS PHÚ HỘI

KIỂM TRA 45’

Họ và tên: …………………………

MÔN: LỊCH SỬ 9

Lớp: ….

 

ĐIỂM

LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN

 

I: TRẮC NGHIỆM (3đ):

A. (1đ): Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu đúng nhất 1đ

Câu 1: (0.25đ) Năm 1949 Liên Xô đã diễn ra một sự kiện quan trọng đó là:

a. Kế hoạch 5 năm hoàn thành           b. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử

c. Câu a, b đúng                                 d. Câu a, b sai

Câu 2: (0.25đ) Châu nào sau đây được ví là lục địa bùng cháy?

a. Châu Phi                   b. Châu Á

c. Châu Mĩ La Tinh      d. Châu Âu

Câu 3: (0.25đ) Mục đích ra đời của khối quân sự Đông Nam Á (SEATO) là:

a. Đầy lùi phong trào cách mạng ở Đông Nam Á

b. Ngăn chặn CNXH lan xuống khu vực ĐNA

c. Mĩ xâm lược Đông dương

d. Cả ba câu đều đúng

Câu 4: (0.25đ): Những khó khăn mà châu Phi phải đối mặt từ những năm 80 của thế kỉ XX cho đến nay:

a. Tình trạng đói nghèo, lạc hậu            c. Nội chiến, mâu thuẫn sắc tộc

b. Dịch bệnh, nợ nước ngoài                d. Cả ba câu đều đúng

B. (1đ): Nối tên các sự kiện ở cột A với B cho đúng

A

     

B

17 quốc gia ở châu Phi giành được độc lập

Ngày 01/10/1949

Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời

Ngày 01/01/1959

Cách mạng Cu Ba giành thắng lợi

Tháng 7/1995

Việt Nam gia nhập ASEAN

Năm 1960

C. (1đ): Hoàn thành câu sau

Trước chiến tranh thế giới II Đông Nam Á là…………….. của chủ nghĩa ………………… sau ……………………….. hàng loạt các nước nổi dậy giành chính quyền. Nhưng sau đó các nước …………………….. trở lại xâm lược.

II: TỰ LUẬN (7đ)?

Câu 1 (2đ) Nêu những thành tựu về kinh tế, ngoại giao của Trung Quốc từ 1978 đến nay?.

Câu 2 (2đ) Mục tiêu và nguyên tắc hoạt động của hiệp hội các nước Đông Nam Á?

Câu 3 (3đ): Nét nổi bật cảu Mỹ La Tinh từ 1945 đến nay? Vì sao nói Cu Ba là hòn đảo anh hùng?

Các bài nên tham khảo

Soạn bài chương trình địa phương phần tiếng Việt lớp 6

Soạn bài chương trình địa phương (phần tiếng Việt) RÈN LUYỆN CHÍNH TẢ I. Nội dung luyện tập Học sinh ở mỗi miền hãy đọc kĩ SGK trang 166 và 167 để thấy những ...

Soạn bài ôn tập phần tập làm văn

ÔN TẬP PHẦN TẬP LÀM VĂN I. VĂN BẢN BIỂU CẢM 1. Các bài văn biểu cảm - Cổng trường mở ra Lý Lan - Trường học Ét-môn-đô đơ A-mi-xi - Mẹ tôi Ét-môn-đô đỡ A-mi-xi - ...

Soạn bài ôn tập kiểm tra phần tiếng Việt lớp 8 HK 1

Soạn bài ôn tập kiểm tra phần tiếng Việt lớp 8 HK 1 I. Từ vựng 1. Lý thuyết. a. Trường từ vựng: là tập hợp tất cả các từ có nét chung. Về nghĩa (xem lại bài 2 ...

Soạn bài Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang

Soạn bài Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Bài văn có thể chia làm bốn phần. Phần 1 (đoạn 1) : mở đầu. Phần 2 (đoạn 2, 3) : trang phục của ...

Soạn bài nghĩa tường minh và hàm ý tiếp theo

Soạn bài nghĩa tường minh và hàm ý tiếp theo I. Điều kiện sử dụng hàm ý. 1. Câu nói thứ nhất của chị Dậu có hàm ý là ’’Sau bữa ăn này con không còn ...

Soạn bài ôn tập tiếng việt lớp 9 HK 2

Soạn bài ôn tập tiếng việt lớp 9 HK 2 I. Khởi ngữ và các thành phần biệt lập Câu 1 : Khởi ngữ Các thành phần biệt lập Tình thái Cảm thán Gọi – đáp Phụ chú Xây ...

Soạn bài những ngôi sao xa xôi

Soạn bài những ngôi sao xa xôi - Lê Minh Khuê Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Tóm tắt nội dung tác phẩm : Ba nữ thanh niên xung phong thuộc tổ trinh sát mặt đường tại ...

Soạn bài tiếng nói của văn nghệ

Soạn bài tiếng nói của văn nghệ Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Bài viết có bố cục khá chặt chẽ, được thể hiện qua hệ thống luận điểm logic, mạch lạc. Giữa các luận ...

Soạn bài các thành phần biệt lập tình thái, cảm thán

Soạn bài các thành phần biệt lập tình thái, cảm thán I. Thành phần tình thái 1. Chắc, có lẽ là nhận định của người nói đối với sự việc đượ nói trong câu, thể ...

Soạn bài ôn tập thơ lớp 9 học kì 2

Soạn bài ôn tập thơ Bài tập 1. Lập bảng kê các tác phẩm thơ hiện đại ở Ngữ văn 9. STT Tên bài thơ Tác giả Năm sáng tác Thể thơ Tóm tắt nội dung Đặc sắc nghệ ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ