02/07/2017, 12:31

Bộ đề trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 9 Tài liệu môn Lịch sử lớp 9

Danh mục: Lịch sử

Bộ đề trắc nghiệm lớp 9 môn Lịch sử Mời các em cùng tham khảo Bộ đề trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 9. VnDoc đã thu thập và tổng hợp nhằm giúp các em học sinh ôn thi học kỳ đạt kết quả tốt. Sau đây mời các em làm bài. 72 Câu trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 9 Bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 9 Đề cương ôn tập học kì 2 môn Lịch sử lớp 9 Bộ đề trắc nghiệm môn lịch sử 9 Chương I: Liên xô và các nước đông âu từ năm 1945 đến nay. 1. Đến nửa đầu thập kỉ 70, hai cường ...

Bộ đề trắc nghiệm lớp 9 môn Lịch sử

Mời các em cùng tham khảo Bộ đề trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 9. VnDoc đã thu thập và tổng hợp nhằm giúp các em học sinh ôn thi học kỳ đạt kết quả tốt. Sau đây mời các em làm bài.

Bộ đề trắc nghiệm môn lịch sử 9

Chương I: Liên xô và các nước đông âu từ năm 1945 đến nay.

1. Đến nửa đầu thập kỉ 70, hai cường quốc công nghiệp đứng đầu trên thế giới là:

A. Mĩ và Nhật Bản                 B. Mĩ và Liên Xô

C. Nhật Bản và Liên Xô        D. Liên Xô và các nước Tây Âu.

2. Đến năm 1950, tổng sản lượng công nghiệp của Liên Xô đã tăng (so với năm 1939) là:

A. 73%          B. 50%          C. 20%             D. 92%

3. Mục đích của Mĩ khi phát động chạy đua vũ trang với Liên Xô là:

A. Phá hoại tiềm lực kinh tế của Liên Xô

B. Phá hoại nền công nghiệp của Liên Xô

C. Gây tình trạng căng thẳng trên thế giới

D. Tất cả các câu trên đều đúng.

4. Liên Xô đã đạt được nhiều thành tựu rực rỡ trong lĩnh vực KHKT là:

A. Chế tạo bom nguyên tử, phóng vệ tinh nhân tạo, du hành vũ trụ.

B. Nhiều rô-bốt nhất thế giới, phóng vệ tinh nhân tạo, du hành vũ trụ.

C. Chế tạo bom nguyên tử, phóng vệ tinh nhân tạo, đưa người đầu tiên lên mặt trăng

D. Chế tạo bom nguyên tử, tàu sân bay lớn và nhiều nhất thế giới, du hành vũ trụ.

5. Các nước Đông Âu xây dựng CNXH trong điều kiện:

A. Cơ sở vật chất - kĩ thuật lạc hậu.

B. Các nước đế quốc bao vây kinh tế và chống phá về chính trị.

C. Bọn phản động trong nước phá hoại cách mạng.

D. Tất cả các câu trên đều đúng.

6. Chính sách đối ngoại của Liên Xô Là:

A. Thực hiện chính sách đối ngoại hoà bình.

B. Đi đầu và đấu tranh cho nền hoà bình, an ninh thế giới.

C. Giúp đỡ, ủng hộ các nước XHCN và phong trào cách mạng thế giới.

D. Tất cả các câu trên đều đúng.

7. Thời gian tồn tại của chế độ XHCN ở Liên Xô là:

A. 1917 - 1991         B. 1918 - 1991           C. 1922 - 1991           D. 1945 - 1991

8. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm:

A. 1945            B. 1947         C. 1949           D. 1951

9. Điểm khác nhau về mục đích trong việc sử dụng năng lượng nguyên tử của Liên Xô và Mĩ là:

A. Mở rộng lãnh thổ.

B. Duy trì nền hoà bình thế giới.

C. ủng hộ phong trào cách mạng thế giới.

D. Khống chế các nước khác.

10. Điểm chung cơ bản của các nước XHCN là:

A. Do Đảng Cộng sản lãnh đạo.

B. Lấy chủ nghĩa Mác Lênin làm nền tảng tư tưởng.

C. Cùng chung mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội

D. Cả 3 ý trên.

11. Liên Xô đã giúp chúng ta xây dựng công trình:

A. Nhà máy thuỷ điện Đa Nhim              B. Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình.

C. Đường dây 500KV                              D. Câu A và C đúng.

12. Liên Xô tiến hành công cuộc cải tổ đất nước trong những năm 80 của thế kỉ XX vì:

A. Đất nước lâm vào tình trạng “trì trệ” khủng hoảng.

B. Đất nước đã phát triển nhưng chưa bằng Tây Âu và Mĩ.

C. Phải cải tổ để sớm áp dụng thành tựu khoa học kĩ thuật đang phát triển của thế giới.

D. Tất cả các lí do trên.

Chương II: Các nước á - phi – mĩ latinh từ sau năm 1945 đến nay.

13. Biến đổi lớn nhất của các nước châu á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là:

A. Các nước châu á đã giành độc lập.

B. Các nước châu á đã gia nhập AS EAN.

C. Các nước châu á đã trở thành trung tâm kinh tế tài chính thế giới.

D. Tất cả các câu trên.

14. ý nghĩa lịch sử của sự ra đời nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa (1949) là:

A. Kết thúc hơn 100 năm ách nô dịch của địa chủ và phong kiến.

B. Đưa đất nước Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do.

C. Hệ thống xã hội chủ nghĩa được nối liền từ châu Âu sang châu á.

D. Tất cả các câu trên.

15. Giữa những năm 50 của thế kỉ XX, tình hình Đông Nam á diễn ra:

A. ổn định.                                               B. Ngày càng phát triển phồn thịnh.

C. Ngày càng trở nên căng thẳng.       D. ổn định và phát triển.

16. Việt Nam gia nhập ASEAN vào tháng năm:

A. 7/ 1994.       B. 4/ 1994.           C. 7/ 1995.          D. 7/ 1996.

17. Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN vào năm:

A.Năm 1998.        B.Năm 1999.           C.Năm 2000.             D.Năm 2001.

18. Nước đầu tiên ở Đông nam á tuyên bố độc lập là:

A. Việt Nam          B. Lào                C. Xin-ga-po            D. In-đô-nê- xia.

19. Người đã lãnh đạo cuộc Cách mạng Cu Ba năm 1959 là:

A. Hô-xê Mác-ti                  B. Phi-đen Ca-xtơ-rô

C. Nen-xơn Man đê-la      D. áp- đen Ca-đê.

20. Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc thực dân bị sụp đổ hoàn toàn vào những năm 60 của thế kỉ XX, đúng hay sai?

A. Đúng                  B. Sai.

21. Nhiệm vụ to lớn nhất của các nước á - Phi - Mĩ latinh sau khi giành được độc lập là:

A. Củng cố nền độc lập dân tộc.                          B. Xây dựng và phát triển đất nước.

C. Khắc phục tình trạng nghèo nàn, lạc hậu.      D. Tất cả các ý trên.

22. Tổ chức ASEAN được thành lập nhằm mục đích:

A. Phát triển kinh tế, xã hội của các nước trong khu vực Đông Nam á.

B. Cùng nhau hợp tác phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá.

C. Hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực.

D. Tất cả các ý trên.

23. Người da đen đầu tiên trong lịch sử Nam Phi trở thành tổng thống là:

A. Nen-Xơn Man-đê-la              B. Kô-phi An-nan

C. Phi-đen Ca-xrơ-rô                D. Mác-tin Lu-thơ King

24. Công cuộc xây dựng CNXH mang màu sắc Trung Quốc nỏi lên đặc điểm là:

A. Lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm.

B. Lấy cải tổ chính trị làm trung tâm.

C. Lấy xây dựng kinh tế - chính trị làm trung tâm.

D. Tất cả các ý trên.

Các bài nên tham khảo

Soạn bài chương trình địa phương phần tiếng Việt lớp 6

Soạn bài chương trình địa phương (phần tiếng Việt) RÈN LUYỆN CHÍNH TẢ I. Nội dung luyện tập Học sinh ở mỗi miền hãy đọc kĩ SGK trang 166 và 167 để thấy những ...

Soạn bài ôn tập phần tập làm văn

ÔN TẬP PHẦN TẬP LÀM VĂN I. VĂN BẢN BIỂU CẢM 1. Các bài văn biểu cảm - Cổng trường mở ra Lý Lan - Trường học Ét-môn-đô đơ A-mi-xi - Mẹ tôi Ét-môn-đô đỡ A-mi-xi - ...

Soạn bài ôn tập kiểm tra phần tiếng Việt lớp 8 HK 1

Soạn bài ôn tập kiểm tra phần tiếng Việt lớp 8 HK 1 I. Từ vựng 1. Lý thuyết. a. Trường từ vựng: là tập hợp tất cả các từ có nét chung. Về nghĩa (xem lại bài 2 ...

Soạn bài Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang

Soạn bài Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Bài văn có thể chia làm bốn phần. Phần 1 (đoạn 1) : mở đầu. Phần 2 (đoạn 2, 3) : trang phục của ...

Soạn bài nghĩa tường minh và hàm ý tiếp theo

Soạn bài nghĩa tường minh và hàm ý tiếp theo I. Điều kiện sử dụng hàm ý. 1. Câu nói thứ nhất của chị Dậu có hàm ý là ’’Sau bữa ăn này con không còn ...

Soạn bài ôn tập tiếng việt lớp 9 HK 2

Soạn bài ôn tập tiếng việt lớp 9 HK 2 I. Khởi ngữ và các thành phần biệt lập Câu 1 : Khởi ngữ Các thành phần biệt lập Tình thái Cảm thán Gọi – đáp Phụ chú Xây ...

Soạn bài những ngôi sao xa xôi

Soạn bài những ngôi sao xa xôi - Lê Minh Khuê Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Tóm tắt nội dung tác phẩm : Ba nữ thanh niên xung phong thuộc tổ trinh sát mặt đường tại ...

Soạn bài tiếng nói của văn nghệ

Soạn bài tiếng nói của văn nghệ Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Bài viết có bố cục khá chặt chẽ, được thể hiện qua hệ thống luận điểm logic, mạch lạc. Giữa các luận ...

Soạn bài các thành phần biệt lập tình thái, cảm thán

Soạn bài các thành phần biệt lập tình thái, cảm thán I. Thành phần tình thái 1. Chắc, có lẽ là nhận định của người nói đối với sự việc đượ nói trong câu, thể ...

Soạn bài ôn tập thơ lớp 9 học kì 2

Soạn bài ôn tập thơ Bài tập 1. Lập bảng kê các tác phẩm thơ hiện đại ở Ngữ văn 9. STT Tên bài thơ Tác giả Năm sáng tác Thể thơ Tóm tắt nội dung Đặc sắc nghệ ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ