02/07/2017, 12:28

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Các nước Mĩ La-tinh Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 9 - Bài 7 có đáp án

Danh mục: Lịch sử

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Các nước Mĩ La-tinh Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Các nước Mĩ La-tinh gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm kèm đáp án trả lời giúp các bạn học sinh nắm vững kiến thức hơn. Mời các bạn cùng tham khảo. Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Các nước Đông Nam Á Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Các nước châu Phi Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Nước Mĩ Câu 1. Các nước Mĩ La-tinh là chỉ khu vực địa lý nào? a. Vùng Bắc Mĩ b. Vùng Nam Mĩ c. Châu Mĩ ...

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Các nước Mĩ La-tinh

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Các nước Mĩ La-tinh gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm kèm đáp án trả lời giúp các bạn học sinh nắm vững kiến thức hơn. Mời các bạn cùng tham khảo.

Câu 1. Các nước Mĩ La-tinh là chỉ khu vực địa lý nào?

a. Vùng Bắc Mĩ

b. Vùng Nam Mĩ

c. Châu Mĩ

d. Vùng Trung và Nam Mĩ

Câu 2. Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Mĩ La-tinh ở trong tình trạng như thế nào?

a. Thuộc địa của Anh, Pháp.

b. Thuộc địa của Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.

c. Những nước hoàn toàn độc lập.

d. Những nước cộng hòa, những nước trên thực tế là thuộc địa kiểu mới của Mĩ.

Câu 3. Từ những thập niên đầu của thế kỉ XX nhiều nước Mĩ La-tinh đã thoát khỏi sự lệ thuộc của Tây Ban Nha nhưng lại rơi vào vòng lệ thuộc của nước nào?

a. Thực dân Anh

b. Đế quốc Mĩ

c. Thực dân Pháp

d. Đế quốc Nhật

Câu 4. Phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La-tinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai được mệnh danh là gì?

a. "Đại lục mới trỗi dậy"

b. "Đại lục bùng cháy"

c. Đại lục có phong trào giải phóng dân tộc phát triển nhất

d. "Đại lục bùng cháy" và "Đại lục mới trỗi dậy"

Câu 5. Kẻ thù chủ yếu của nhân dân các nước Mĩ La-tinh là ai?

a. Chế độ phân biệt chủng tộc.

b. Chủ nghĩa thực dân cũ.

c. Chế độ tay sai phản động của chủ nghĩa thực dân mới.

d. Giai cấp địa chủ phong kiến.

Câu 6. Cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Mĩ La-tinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai đòi hỏi giải quyết nhiệm vụ chính là gì?

a. Dân tộc.

b. Dân chủ.

c. Dân tộc - dân chủ.

d. Chống phân biệt chủng tộc.

Câu 7. Từ những năm 60 đến những năm 80 của thế kỉ XX, phong trào đấu tranh của nhân dân các nước Mĩ La-tinh diễn ra dưới hình thức nào?

a. Bãi công của công nhân.

b. Đấu tranh chính trị.

c. Đấu tranh vũ trang.

d. Sự nỗi dậy của người dân.

Câu 8. Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La-tinh có thể chia ra các giai đoạn nào sau đây?

a. 1945 - 1954, 1954 - 1975, 1975 đến nay.

b. 1945 - 1959, 1959 - 1975, 1975 đến nay.

c. 1945 - 1954, 1954 - 1959, 1959 -1980, 1980 đến nay.

d. 1945 - 1959,1959 đến cuối những năm 80, cuối những năm 80 đến nay.

Câu 9. Vì sao sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ La-tinh được mệnh danh là "Đại lục bùng cháy"?

a. Ở đây thường xuyên xảy ra cháy rừng.

b. Ở đây nhân dân đã đứng lên đấu tranh chống đế quốc Mĩ.

c. Ở đây có cuộc cách mạng nổi tiếng Cu Ba bung nổ.

d. Ở đây các nước đế quốc tấn công vào nước Mĩ.

Câu 10. Ai là lãnh tụ phong trào 26/7/1953 của cách mạng Cu Ba?

a. Chê Ghê -va- na

b. Phi-đen Cax-tơ-rô

c. Ra-un Cax-tơ-rô

d. A-gien-đê

Câu 11. Sự kiện lịch sử nào mở đầu cho cách mạng Cu Ba?

a. Cuộc đổ bộ của tàu "Gran-ma" lên đất CuBa (1956).

b. Cuộc tấn công vào trại lính Môn-ca-đa (26/7/1953).

c. Nghĩa quân Cu Ba mở cuộc tấn công (1958).

d. Nghĩa quân Cu Ba chiếm lĩnh thủ đô La-ha-ba-na (1/1/1959).

Câu 12. Nội dung nào dưới đây không thuộc cải cách dân chủ ở Cu Ba?

a. Quốc hữu hóa xí nghiệp của tư bản nước ngoải.

b. Xây dựng chính quyền cách mạng các cấp.

c. Thanh toán nạn mù chữ, phát triển giáo dục.

d. Thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước trong khu vực.

Câu 13. Phi-đen Cax-tơ-rô tuyên bố Cu Ba tiến lên chủ nghĩa xã hội trong hoàn cảnh nào?

a. Đất nước đã lật đổ chế độ độc tài Batixta.

b. Trong giờ phút quyết liệt của cuộc chiến đấu tiêu diệt đội quân đánh thuê của Mĩ tại bãi biển Hi-rôn.

c. Mĩ bao vây cấm vận.

d. Mất nguồn việc trợ to lớn từ khi Liên Xô tan rã.

Câu 14. Từ những năm 60 của thế kỉ XX đến nay, Mĩ đã thực hiện chính sách cấm vận kinh tế đối với nước nào?

a. Mê-hi-cô

b. Cu Ba

c. Chi-lê

d. Vê-nê-du-ê-la

Câu 15. Nước được mệnh danh là "Lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc Mĩ La-tinh"?

a. Ac-hen-ti-na

b. Braxin

c. Cu Ba

d. Mê-hi-cô

ĐÁP ÁN

1.d        2.d        3.b        4.b        5.c        6.c        7.c        8.d        9.b        10.b

11.b     12.d       13.b      14.b      15.c

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Các nước Mĩ La-tinh làm trực tuyến

Các bài nên tham khảo

Soạn bài chương trình địa phương phần tiếng Việt lớp 6

Soạn bài chương trình địa phương (phần tiếng Việt) RÈN LUYỆN CHÍNH TẢ I. Nội dung luyện tập Học sinh ở mỗi miền hãy đọc kĩ SGK trang 166 và 167 để thấy những ...

Soạn bài ôn tập phần tập làm văn

ÔN TẬP PHẦN TẬP LÀM VĂN I. VĂN BẢN BIỂU CẢM 1. Các bài văn biểu cảm - Cổng trường mở ra Lý Lan - Trường học Ét-môn-đô đơ A-mi-xi - Mẹ tôi Ét-môn-đô đỡ A-mi-xi - ...

Soạn bài ôn tập kiểm tra phần tiếng Việt lớp 8 HK 1

Soạn bài ôn tập kiểm tra phần tiếng Việt lớp 8 HK 1 I. Từ vựng 1. Lý thuyết. a. Trường từ vựng: là tập hợp tất cả các từ có nét chung. Về nghĩa (xem lại bài 2 ...

Soạn bài Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang

Soạn bài Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Bài văn có thể chia làm bốn phần. Phần 1 (đoạn 1) : mở đầu. Phần 2 (đoạn 2, 3) : trang phục của ...

Soạn bài nghĩa tường minh và hàm ý tiếp theo

Soạn bài nghĩa tường minh và hàm ý tiếp theo I. Điều kiện sử dụng hàm ý. 1. Câu nói thứ nhất của chị Dậu có hàm ý là ’’Sau bữa ăn này con không còn ...

Soạn bài ôn tập tiếng việt lớp 9 HK 2

Soạn bài ôn tập tiếng việt lớp 9 HK 2 I. Khởi ngữ và các thành phần biệt lập Câu 1 : Khởi ngữ Các thành phần biệt lập Tình thái Cảm thán Gọi – đáp Phụ chú Xây ...

Soạn bài những ngôi sao xa xôi

Soạn bài những ngôi sao xa xôi - Lê Minh Khuê Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Tóm tắt nội dung tác phẩm : Ba nữ thanh niên xung phong thuộc tổ trinh sát mặt đường tại ...

Soạn bài tiếng nói của văn nghệ

Soạn bài tiếng nói của văn nghệ Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Bài viết có bố cục khá chặt chẽ, được thể hiện qua hệ thống luận điểm logic, mạch lạc. Giữa các luận ...

Soạn bài các thành phần biệt lập tình thái, cảm thán

Soạn bài các thành phần biệt lập tình thái, cảm thán I. Thành phần tình thái 1. Chắc, có lẽ là nhận định của người nói đối với sự việc đượ nói trong câu, thể ...

Soạn bài ôn tập thơ lớp 9 học kì 2

Soạn bài ôn tập thơ Bài tập 1. Lập bảng kê các tác phẩm thơ hiện đại ở Ngữ văn 9. STT Tên bài thơ Tác giả Năm sáng tác Thể thơ Tóm tắt nội dung Đặc sắc nghệ ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ